Active Life Village Oy historia

Keväällä 2008 Laurea-ammattikorkea-koulu, Teknillinen korkeakoulu, Espoon kaupunki ja Bonavita Oy perustivat Well Life Center Oy:n. Yhtiö perustettiin jatkamaan ja kehittämään Laurea-ammattikorkeakoulun aloittamaa WLC-konseptia, jossa saman katon alle on kerätty tutkimus-, kehitys- ja opetustoimintaa, alan yrityksiä, julkisen sektorin toimijoita sekä loppuasiakkaita.

Well Life Center sijaitsi Espoossa, Pohjois-Tapiolassa Laurea-ammattikorkeakoulun omistamassa kiinteistössä. Syksyllä 2008 WLC-ympäristössä toimi Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys-, ja liikuntalan sekä liiketalouden koulutusohjelmien lisäksi Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen MielenMuutos-hanke ja Seniorineuvonta piste. Lisäksi tiloissa toimi kuusi hyvinvointialan yritystä.

Vuoden 2009 alusta ympäristön ja yhtiön nimi vaihtuivat, ja tammikuussa 2009 juhlittiin uuden Active Life Villagen avajaisia ja esiteltiin Active Life Village Oy:n tavoitteita sidosryhmille ja medialle. Samalla kerrottiin kylän laajentumissuunnitelmista, tavoitteina oli rakentaa kaksi uutta rakennusta jotka kytkeytyvät myös fyysisesti nykyiseen taloon. Active Life Science (nykyinen talo), Active Life Business ja Active Life Living muodostaisivat valmiin kylän, joka tulisi olemaan ainutlaatuinen hyvinvointiosaamisen keskittymä.

Vuoden 2009 ja 2010 aikana yhtiössä on käynnistetty useita hyvinvointialan hankkeita, mm. Active Life Home –hanke, osallistuttu Shanghain maailman näyttelyyn sekä jatkettu rakennusprojektien suunnitelmien eteenpäin viemistä.

Vuonna 2012 merkittävimmät kehityshankkeet olivat vaiheessa jossa niiden kaupallistaminen oli ajankohtaista. Yhtiön omistajat päättivät kartoittaa tahoja, joita kiinnostaisi yhtiön toiminnan jatkaminen ja hankkeissa syntyneiden tulosten kaupallistaminen.  Loppuvuodesta sopivan sijoittajaryhmän löydyttyä allekirjoitettiin kauppakirjat joiden mukaan yhtiön koko osakekanta myytiin yksityisille sijoittajille, sekä sovittiin strategisesta kumppanuudesta yhtiön ja sen aikaisempien omistajien kesken.

Vuosi 2013 tulee olemaan uuden rakentamisen aikaa yhtiössä. Väestön ikääntyminen Suomessa ja suuressa osassa maailman maita luo kysyntää uusille palveluinnovaatioille.  Tähän mahdollisuuteen Active Life Village haluaa tarttua ja tuoda uusia ratkaisuja ikäihmisten saataville niin Suomessa kuin muillakin markkinoilla.

suomi